Poučení o odstoupení od smlouvy, vrácení nebo reklamaci zboží

Postup vrácení/reklamace zboží ve 4 jednoduchých krocích:

1. Pokud chcete zboží vrátit, vytiskněte a vyplňte formulář pro odstoupení od smlouvy.

2. Pokud chcete zboží reklamovat, vytiskněte a vyplňte formulář pro uplatnění reklamace.

3. Při vrácení zboží ho vložte zpět do původní krabice a zabalte ho takto k odeslání tak, aby se mu po cestě nic nestalo. Při reklamaci zboží bez původní krabice dejte zboží do vhodné kartonové krabice.

4. Zboží doneste na nejbližší pobočku Zásilkovny a nadiktujte náš vratkový kód 96675940.

 

Na co si dát pozor?

1. Zboží prosím nezasílejte na naši adresu, jedná se pouze o fakturační adresu. Vrácení přes Zásilkovnu je zdarma a není potřeba na balík cokoliv psát.

2. Neposílejte zboží např. pouze v igelitce, krabice se může poničit. Vždy využijte kartonovou krabici.

3. Do krabice vždy vložte vytištěný příslušný formulář, urychlí to tak proces vrácení.

4. Zboží nám prosím vraťte včetně všeho příslušenství, jako je krabice, balicí papír, tkaničky, doplňky atp.

 

 

Vzorové poučení pro spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy uzavřené v internetovém obchodě (e-shopu) www.adonio.cz

 

Toto poučení je určeno pro zákazníky, kteří jako spotřebitelé zakoupili zboží od společnosti ADONIO INVEST s.r.o., IČO: 17244820, (dále také „prodávající“) prostřednictvím e-shopu adonio.cz. Spotřebitelem je takový zákazník, který je fyzickou osobou a zboží od prodávajícího si zakoupil nikoli v rámci svého podnikání nebo své samostatné  výdělečné činnosti. Práva zákazníků, kteří zboží zakoupili v souvislosti s podnikatelskou činností, se řídí uzavřenou smlouvou, a pokud uzavřené smlouva nestanoví jinak, tak se práva a povinnosti smluvních strany řídí obecnou úpravou v zákoně.     

 

 

Poučení o právu spotřebitele na odstoupení od smlouvy

 

  1. Právo odstoupit od smlouvy

 

Do 14 dnů máte právo odstoupit od Vaší smlouvy na koupi zboží bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy končí uplynutím 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená  třetí osoba (jiná  než dopravce) převezmete zboží, nebo

  • poslední kus zboží (v případě objednávky více kusů zboží, které byly dodávány samostatně)
  • poslední položku nebo část dodávky zboží (u dodávky zboží, které se skládalo z několika položek nebo částí)

 

Odstoupit od Vaší smlouvy můžete jakýmkoli jednoznačným prohlášením adresovaným prodávajícímu, tedy společnosti:

 

ADONIO INVEST s.r.o.

sídlo: Újezd 427/28, Malá Strana, 118 00, Praha 1

Instagram @adonio.cz

email: info@adonio.cz.

 

K odstoupení od smlouvy můžete využít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. V zájmu Vaší jistoty Vám doporučujeme využít písemnou formu odstoupení v listinné nebo elektronické formě (např. dopis nebo emailová zpráva).

 

Pro dodržení uvedené lhůty pro odstoupení od Vaší kupní smlouvy postačuje, pokud odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím této lhůty.

 

  1. Důsledky odstoupení od smlouvy

 

Pokud odstoupíte od kupní smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které jsme od Vás na základě smlouvy přijali, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než námi nabízený nejlevnější způsob dodání). Pro vrácení peněžních  prostředků použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) při provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

 

Přijaté peněžní  prostředky Vám však můžeme vrátit až po obdržení vráceného zboží nebo, až nám prokážete, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

 

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zašlete v původní krabici (prodejním obalu) zpět nebo ho takto předejte osobě oprávněné k převzetí zboží. Zboží zaneste na jakoukoli pobočku Zásilkovny a využijte náš vratkový kód 96675940. Tento kód stačí při podání nadiktovat a balíček bude zaslán zpět k nám. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám zboží odešlete zpět před uplynutím 14 dnů. Přímé náklady spojené s vrácením zboží ponesete Vy.

 

Odpovídáte nám pouze za takové snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

 

 

ADONIO INVEST s.r.o.

 

 

 

Příloha  - Vzorové poučení pro spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy